FAQ

Q?

Co jeśli będę miał dodatkowe pytania ??

A.

W takim przypadku prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://skladamwniosek.pl/kontakt/ W jak najszybszym czasie postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w wiadomości, udzielimy Ci wyczerpującej informacji i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Q?

Pożyczki gotówkowe – Czy otrzymam pożyczkę podczas gdy spłacam kredyt w banku lub innej instytucji ??

A.

Pożyczkodawca decyzję o udzieleniu Ci pożyczki podejmuje indywidualnie biorąc pod uwagę informację udostępnione na Twój temat w Biurze Informacji Kredytowej bądź innej podobnej instytucji - jeżeli spłata Twoich zobowiązań jest regularna, nie występują opóźnienia, zaś Twoje dane nie figurują w bazie BIK jako dłużnik jest bardzo prawdopodobne, że otrzymasz pożyczkę.

Q?

Pożyczki gotówkowe – Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej ??

A.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy masz możliwość od niej odstąpić bez podania przyczyny (w takim wypadku należy przesłać na wskazany w umowie adres oświadczenie wg wzoru dostarczonego przez Pożyczkodawce i zwrócić pożyczoną kwotę zgodnie z regulaminem Pożyczkodawcy).

Masz możliwość również spłaty części lub całości pożyczki przed czasem. W takim przypadku jej całkowity koszt ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono udzielenie pożyczki (dotyczy to również kosztów poniesionych przed spłatą). W przypadku wcześniejszej spłaty jedynie części pożyczki jej koszt ulega stosunkowemu obniżeniu odpowiednio do wysokości jej spłaty.

Q?

Pożyczki gotówkowe – Czy w tym samym czasie mogę zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę ??

A.

Tą kwestie rozstrzyga indywidualnie Pożyczkodawca, poprzez określenie dostępnego limitu do wysokości którego Pożyczkodawca jest gotowy udzielić Ci pożyczki. Jeżeli aktualnie spłacasz pożyczkę, jednak nie osiągnąłeś jeszcze górnej granicy przyznanego Ci limitu masz możliwość otrzymania dodatkowej gotówki.

Q?

Pożyczki gotówkowe – Jakie dane są potrzebne do złożenia wniosku o pożyczkę ??

A.

Formalności związane ze złożeniem wniosku oraz udzieleniem pożyczki zostały ograniczone do minimum. We wniosku należy podać jedynie: nazwisko, imiona, numer PESEL lub nr paszportu (ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), informacje o dochodach, zaciągniętych zobowiązaniach, historię kredytową, nr konta bankowego, stan cywilny, nr telefonu, adres zameldowania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zameldowania). W niektórych przypadkach zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.

Q?

Pożyczki gotówkowe – Co w przypadku, gdy nie będę w stanie spłacić pożyczki na czas ??

A.

Każdy z Pożyczkodawców jest świadom, że mogą pojawić się przejściowe kłopoty ze spłatą pożyczki - w związku z tym posiada własne procedury wydłużające termin spłaty o kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dni. Procedury te jednak wiążą się z poniesieniem dodatkowej opłaty - której wysokość została podana przed zawarciem umowy.

Q?

Pożyczki gotówkowe – jak sprawdzić ile pieniędzy będę musiał oddać ??

A.

Wszystkie koszty pożyczki są szczegółowo opisane przed zawarciem umowy o pożyczkę - dlatego już na początku dokładnie wiesz ile będziesz musiał oddać. Ewentualne dodatkowe koszty mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty - o wysokości tych kosztów również jesteś informowany przed zawarciem umowy.

Q?

Pożyczki gotówkowe – ile czasu trwa udzielenie pożyczki ??

A.

Większość Pożyczkodawców współpracujących z serwisem SkladamWniosek.pl rozpatruje złożone wnioski i weryfikuje zawarte w nich dane w ciągu kilkunastu minut następnie na tej podstawie natychmiastowo podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki. W niektórych przypadkach procedura ta może jednak potrwać dłużej.

Q?

Pożyczki gotówkowe – Czym jest pożyczka gotówkowa ??

A.

Pożyczka gotówkowa jest to krótkoterminowa pożyczka pozwalająca Ci uregulować zaległe i bieżące należności, zanim otrzymasz kolejną wypłatę wynagrodzenia za pracę, emeryturę, rentę czy stypendium. Pożyczki gotówkowe cechuje ograniczona do minimum procedura jej udzielania - z wykorzystaniem naszego serwisu, który pośredniczy pomiędzy Tobą, a pożyczkodawcami będziesz mógł ją otrzymać bez wychodzenia z domu - potrzebna będzie jedynie weryfikacja Twoich danych - cała procedura w zależności od wybranego pożyczkodawcy trwa od 15 min do maksymalnie 2 dni roboczych.

Q?

Jak działa serwis SkladamWniosek.pl ??

A.

Serwis SkladamWniosek.pl pośredniczy pomiędzy osobami zainteresowanymi otrzymaniem pożyczki gotówkowej, kredytu, szukającymi atrakcyjnego leasingu czy chcącymi zmienić swojego ubezpieczyciela, a firmami świadczącymi wszystkie powyższe usługi. Nasz serwis jest na bieżąco aktualizowany, tak aby w zawartych tutaj rankingach i porównaniach przedstawiać tylko najkorzystniejsze oferty naszych partnerów.

Q?

Ile kosztuje złożenie wniosku za pośrednictwem serwisu SkladamWniosek.pl ??

A.

Wszystkie usługi świadczone w serwisie SkladamWniosek.pl są całkowicie bezpłatne !

Q?

Pożyczki gotówkowe – jaką kwotę mogę pożyczyć ??

A.

Dzięki temu, że współpracujemy z różnymi Pożyczkodawcami jesteśmy w stanie zaoferować pożyczki od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych.

Q?

Pożyczki gotówkowe – na jaki okres mogę pożyczyć pieniądze ??

A.

Czas na spłatę pożyczki zależy od Ciebie - określasz go podczas wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki - dla pożyczek gotówkowych zazwyczaj zawiera się on w przedziale od kilku do kilkudziesięciu dni.

Q?

Pożyczki gotówkowe – w jaki sposób otrzymam pieniądze ??

A.

Wnioskowana kwota pożyczki zostanie przelana na Twoje konto bankowe - zazwyczaj następuje to w ciągu kilkunastu minut o akceptacji wniosku.

Q?

Pożyczki gotówkowe – jakie wymagania trzeba spełnić by otrzymać pożyczkę ??

A.

W celu uzyskania pożyczki spełnione muszą być następujące warunki: konieczne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz bycie pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wnioskując o pożyczkę należy posiadać zdolność kredytową, która musi być wystarczająca aby Pożyczkodawca miał pewność, że udzielona kwota pożyczki zostanie zwrócona w ustalonym terminie.